Однією з найбільш поширених категорій земельних спорів є спори, пов’язані із взаємним перетином (накладанням) меж суміжних земельних ділянок.

В більшості випадків наявність взаємного перетину земельних ділянок зумовлена помилками під час виконання робіт із землеустрою щодо формування таких земельних ділянок (неправильне визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки) або неналежним веденням обліку земель органами місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади (особливо це стосується періоду до 2004 року, коли ще не існувало єдиної централізованої системи Державного земельного кадастру, а облік земель вівся переважно в паперовій формі).

Факт такого взаємного перетину виявляється, як правило, під час внесення відомостей про вже зареєстровані земельні ділянки до Національної кадастрової системи (стосується земельних ділянок, державна реєстрація яких здійснена до 01.01.2013р.) та/або під час виконання робіт із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

Хоча чинне законодавство України в деяких випадках дозволяє усунути накладання меж земельних ділянок в позасудовому порядку, більшість таких спорів вирішується в судовому порядку.

Обов’язковим в такому випадку є призначення судової земельно-технічної експертизи, за результатами проведення якої з’ясовуються причини виникнення такого взаємного перетину (накладання) земельних ділянок. В ході проведення експертизи експерт має дати чітку відповідь на ряд ключових питань:

  1. Чи відповідають координати поворотних точок меж земельних ділянок сторін у справі в натурі (на місцевості) координатам цих поворотних точок, які зазначені в документації із землеустрою, на підставі яких здійснювалась формування та державна реєстрація земельних ділянок?
  2. Чи відповідають координати поворотних точок меж земельних ділянок сторін у справі в натурі (на місцевості) інформації про ці земельні ділянки, яка міститься в Державному земельному кадастрі?
  3. Чи відповідають площа та межі земельних ділянок сторін у справі за фактичним використанням площі та межам цих ділянок відповідно до документації із землеустрою, на підставі яких здійснювалась формування та державна реєстрація земельних ділянок.
  4. Чи можливо надати схему взаємного розташування земельних ділянок сторін у справі в натурі (на місцевості) та згідно координат цих земельних ділянок відповідно до документації із землеустрою, із зазначенням площі земельної ділянки за її фактичним розташуванням та площі земельної ділянки за даними правовстановлюючих документів та документації із землеустрою?
  5. Чи існує накладання земельних ділянок і яка площа такого накладання?

Якщо між сторонами у справі існує також спір щодо розташування паркану, будівель та споруд на одній із земельних ділянок, то ці питання також варти поставити експерту. Зокрема, питання можна сформулювати наступним чином:

  1. Чи встановлено паркан між земельними ділянками сторін у справі? Якщо встановлено, то чи розташовано вказаний паркан на земельній ділянці позивача? Якщо так, то визначити, на яку відстань його потрібно перенести, щоб його розташування відповідало межі земельних ділянок сторін у справі?
  2. Чи розташовано на земельній ділянці позивача будівлі та споруди, які належать на праві власності відповідачу? Якщо так, то визначити, на яку відстань  потрібно перенести наявні будівлі (споруди)?

Слід також звернути увагу на те, що проведення експертизи в даному випадку можливе лише за наявності документації із землеустрою, на підставі якої здійснювалось формування та державна реєстрація земельних ділянок сторін у справі (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічна документація щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, технічна документація щодо відновлення меж земельної ділянки тощо). Якщо оригінал вказаної документації відсутній, належним чином засвідчену копію документів можна отримати в Управлінні Держземагентства відповідного району. В документації із землеустрою обов’язково має бути наявний кадастровий план земельної ділянки, а також каталог координат поворотних точок меж земельної ділянки. Саме за цими координатами експерт перевіряє відповідність розташування земельних ділянок в натурі (на місцевості) даним правовстановлюючого документу.

У випадку відсутності документації із землеустрою, проведення експертизи щодо такої земельної ділянки буде не можливим.

На останок зауважу, що дана категорія спорів є досить затратною для позивача, оскільки на початковому етапі окрім судового збору слід також оплатити і послуги судового експерта, що в середньому становить від 8000 до 9000 грн. (якщо мова йде про накладання 2 – 3 земельних ділянок). Вказані судові витрати відшкодовуються відповідачем лише у випадку задоволення позову.

Тому перш ніж звертатись до суду з позовом і клопотати про призначення експертизи, бажано провести ряд підготовчих дій, аби оцінити ймовірність досягнення позитивного результату у вирішенні спору: слід витребувати копії документації із землеустрою щодо земельних ділянок, по яких існує накладання, а також замовити виконання робіт щодо відновлення меж земельної ділянки позивача в натурі (на місцевості) у суб’єкта господарювання,  який  має ліцензію на проведення даного виду робіт.


0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.